In de spotlight: Ontdek SNB’s duurzame slibverwerking

Bij NXT Moerdijk zetten we duurzame groei centraal, en een van onze gewaardeerde partners die zich heeft aangesloten bij dit initiatief is N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). In dit artikel willen we dieper ingaan op SNB, hun rol binnen NXT Moerdijk, en hoe ze bijdragen aan onze gezamenlijke visie op het versterken van de positie van industriegebied Moerdijk.

Over SNB

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is sinds 1997 actief en staat bekend om hun verwerking van zuiveringsslib voor waterschappen. SNB verwerkt jaarlijks ongeveer 410.000 ton ontwaterd zuiveringsslib, wat bijna 30% van het totale slibaanbod in Nederland vertegenwoordigt. Hun focus ligt op het hergebruiken van positieve stoffen en het verwijderen van negatieve stoffen op een kosteneffectieve en duurzame manier.

SNB’s rol binnen NXT Moerdijk

SNB is een waardevolle partner binnen NXT Moerdijk, waar we streven naar het verbinden van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om de arbeidsmarkt in het industriegebied Moerdijk te versterken. De deelname van SNB benadrukt hun betrokkenheid bij het enthousiasmeren van de volgende generatie en het bijdragen aan een gezonde arbeidsmarkt.

Zuiveringsslib en monoverbranding

SNB verwerkt zuiveringsslib met behulp van monoverbranding, een bewezen betrouwbare en duurzame methode. Zuiveringsslib, een restproduct van het biologisch zuiveren van afvalwater, wordt door SNB omgezet in herbruikbare grondstoffen en energie.

Van afval naar grondstoffen en energie

Tijdens het slibverwerkingsproces hergebruikt SNB ongeveer 95% van de ontstane reststoffen als primaire en secundaire grondstoffen. Ze streven naar nagenoeg energieneutrale slibverwerking door elektriciteit terug te winnen met turbines, aangedreven door ontwaterd zuiveringsslib.

Continue streven naar verlaagde milieu-impact

SNB erkent de mogelijke schadelijke effecten van het verwerken van zuiveringsslib en investeert voortdurend in het verminderen van emissies. Ze hanteren strenge wettelijke normen als vertrekpunt en streven ernaar deze normen te overtreffen.

Toekomstgerichte innovatie bij SNB

SNB staat niet stil in hun duurzame reis. Ze hebben plannen voor de bouw van een fosfaatrecyclingfabriek en een stikstofrecyclingfabriek op Moerdijk, waarmee ze hun circulaire ambities verder uitbreiden en bijdragen aan vitale grondstoffen voor de wereldwijde voedselproductie.

Samen sterk voor een duurzame toekomst

Bij NXT Moerdijk zijn we trots op de samenwerking met SNB. Hun toewijding aan duurzaamheid en circulaire praktijken sluit naadloos aan bij onze visie op een bloeiend industriegebied met een gezonde arbeidsmarkt. Samen blijven we bouwen aan een duurzame toekomst voor Moerdijk en daarbuiten.

 

Other updates

Frequently Asked Questions

The NXT Moerdijk app is completely free to use. You can download this from the Google Playstore and the Appstore. 

NXT Moerdijk is a collaboration between companies, schools and governments. NXT Moerdijk offers a connecting platform through an intuitive app that opens the way to new possibilities, business synergies, jobs of the future, innovation and personal growth.

In the NXT Moerdijk app you will learn about the possibilities, career opportunities and innovation of the Moerdijk industrial area. For example, you can play games or watch videos from various companies located in the industrial area of Moerdijk. 

Download
the app!