In the spotlight: Discover SNB's sustainable sludge processing

At NXT Moerdijk we focus on sustainable growth, and one of our valued partners who has joined this initiative is N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). In this article we want to delve deeper into SNB, their role within NXT Moerdijk, and how they contribute to our joint vision of strengthening the position of the Moerdijk industrial area.

About SNB

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is sinds 1997 actief en staat bekend om hun verwerking van zuiveringsslib voor waterschappen. SNB verwerkt jaarlijks ongeveer 410.000 ton ontwaterd zuiveringsslib, wat bijna 30% van het totale slibaanbod in Nederland vertegenwoordigt. Hun focus ligt op het hergebruiken van positieve stoffen en het verwijderen van negatieve stoffen op een kosteneffectieve en duurzame manier.

SNB’s rol binnen NXT Moerdijk

SNB is een waardevolle partner binnen NXT Moerdijk, waar we streven naar het verbinden van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om de arbeidsmarkt in het industriegebied Moerdijk te versterken. De deelname van SNB benadrukt hun betrokkenheid bij het enthousiasmeren van de volgende generatie en het bijdragen aan een gezonde arbeidsmarkt.

Zuiveringsslib en monoverbranding

SNB verwerkt zuiveringsslib met behulp van monoverbranding, een bewezen betrouwbare en duurzame methode. Zuiveringsslib, een restproduct van het biologisch zuiveren van afvalwater, wordt door SNB omgezet in herbruikbare grondstoffen en energie.

Van afval naar grondstoffen en energie

Tijdens het slibverwerkingsproces hergebruikt SNB ongeveer 95% van de ontstane reststoffen als primaire en secundaire grondstoffen. Ze streven naar nagenoeg energieneutrale slibverwerking door elektriciteit terug te winnen met turbines, aangedreven door ontwaterd zuiveringsslib.

Continue streven naar verlaagde milieu-impact

SNB erkent de mogelijke schadelijke effecten van het verwerken van zuiveringsslib en investeert voortdurend in het verminderen van emissies. Ze hanteren strenge wettelijke normen als vertrekpunt en streven ernaar deze normen te overtreffen.

Toekomstgerichte innovatie bij SNB

SNB staat niet stil in hun duurzame reis. Ze hebben plannen voor de bouw van een fosfaatrecyclingfabriek en een stikstofrecyclingfabriek op Moerdijk, waarmee ze hun circulaire ambities verder uitbreiden en bijdragen aan vitale grondstoffen voor de wereldwijde voedselproductie.

Samen sterk voor een duurzame toekomst

Bij NXT Moerdijk zijn we trots op de samenwerking met SNB. Hun toewijding aan duurzaamheid en circulaire praktijken sluit naadloos aan bij onze visie op een bloeiend industriegebied met een gezonde arbeidsmarkt. Samen blijven we bouwen aan een duurzame toekomst voor Moerdijk en daarbuiten.

 

Other items