Frigo voor een duurzame toekomst

In de dynamische wereld van Moerdijk, waar industrie, overheid, en onderwijs samenkomen, neemt NXT Moerdijk een centrale rol in. Als een collectief van bedrijven, overheden, en onderwijsinstellingen heeft NXT Moerdijk als doel duurzame groei te bevorderen en een gezonde arbeidsmarkt te waarborgen. Een van de opvallende deelnemers aan dit initiatief is Frigo Warehousing, een wereldwijde speler in transport en warehousing van levensmiddelen en aanverwante producten. En wellicht wel een van de coolste werkgevers van Moerdijk.

Frigo Warehousing

Frigo Warehousing heeft recentelijk de stap gezet om zich aan te sluiten bij NXT Moerdijk. Als een toonaangevende speler in de logistieke sector, heeft Frigo een heldere visie op de toekomst. Met een bestaande terminal in de haven van Moerdijk hebben ze de ambitie om een CO2-neutraal warehouse te realiseren met een capaciteit van 50.000 palletplaatsen. Een belangrijk aspect van hun duurzaamheidsinitiatief is het vermogen om volledig autonoom te draaien op zonne- en windenergie.

De keuze voor Moerdijk

Waarom heeft Frigo gekozen voor Moerdijk? De strategische ligging en logistieke infrastructuur van Moerdijk spelen een cruciale rol. Met een eigen kade in de haven van Moerdijk kan Frigo tri-modaal transport verzorgen en zelfs een Border Inspection Point faciliteren. Deze keuze biedt niet alleen operationele voordelen, zoals een efficiëntere logistieke operatie, maar draagt ook bij aan de duurzaamheidsambities van Frigo en het verlagen van de C02 uitstoot.

Wat biedt de toekomst?

De toekomst van Frigo in Moerdijk is veelbelovend. De nieuwe locatie wordt niet alleen een CO2-neutraal vrieshuis met verrijdbare stellingen, maar ook een hub voor co-packing en het keuren van veterinaire producten. De mogelijkheid om secties van het vrieshuis vrij in te delen en een Border Inspection Point te faciliteren, getuigt van Frigo’s streven naar een complete logistieke oplossing. De uitbreiding naar Moerdijk betekent ook een significante groei voor Frigo, wat wordt benadrukt door hun nieuwe hoofdvestiging op deze strategische locatie.

De aansluiting van Frigo bij NXT Moerdijk markeert niet alleen een nieuwe fase voor het bedrijf zelf, maar draagt ook bij aan de bredere visie van NXT Moerdijk op duurzame groei en een gezonde arbeidsmarkt. Met hun focus op CO2-neutraliteit, efficiëntie, en diversiteit in logistieke oplossingen, positioneert Frigo zich als een belangrijke partner binnen dit collectief. De keuze voor Moerdijk als thuisbasis is niet alleen strategisch, maar ook een bijdrage aan een duurzame toekomst voor zowel Frigo als de bredere gemeenschap van Moerdijk, alsmede ontlasting van de A15 / A16 corridor door vracht van de weg naar het water te verplaatsen.

Overige items